Hátt í 30 fyrirtæki og stofnanir komu að stofnfundi Álklasans sem haldinn var í dag í Húsi atvinnulífsins. Ragnheiður Elín Árnadóttir flutti ávarp, Björg Ásta Þórðardóttir lögfræðingur Si ræddi klasasamstarf út frá samkeppnissjónarmiðum, Hannes Ottósson hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands fjallaði um klasakenningar og tækifæri sem fylgja klasasamstarfi, þá bar Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir klasastjóri Álklasans, stofnfundargögn undir fundinn til samþykktar og kynnti næstu verkefni klasans.

Markmið Álklasans er að efla samkeppnishæfni með virðisauka fyrir þau fyrirtæki sem í Álklasanum eru og auka sýnileika, rannsóknir og nýsköpun á þessu sviði.

Á meðal stofnaðila eru verkfræðistofur, vélsmiðjur, tæknifyrirtæki, málmsteypur, skipafélög, verktakafyrirtæki, fjármálastofnanir, rannsókna- og menntastofnanir, auk álveranna þriggja á Íslandi.

Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir verður klasastjóri Álklasans. Hún er efnaverkfræðingur að mennt og hefur undanfarin átta ár í starfi sínu hjá Nýsköpunarmiðstöð komið að verkefnisstjórn fjölda innlendra og erlendra rannsóknar og nýsköpunarverkefna og setið í fagráði Tækniþróunarsjóðs hjá Rannís.

Undanfarin ár og áratugi hefur byggst upp öflugur álklasi á Íslandi, sem samanstendur af orku- og áliðnaði, og nam heildarframlag hans til landsframleiðslu nálægt 6,8% af landsframleiðslu á árunum 2011 og 2012, samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands.

Á þeim grunni er nú stofnað til þessa klasaframtaks, en aðild að því eiga fyrirtæki og stofnanir sem sinna verkefnum svo sem framleiðslu, þjónustu, vinnslu og þróun á sviði sem tengist áliðnaði.

Drög voru lögð að Álklasanum þegar hátt í 40 fyrirtæki og stofnanir komu saman á tveggja daga stefnumótunarfundi í Borgarnesi. Þar var unnið að framtíðarsýn Álklasans og í framhaldi af því var haldinn vinnufundur í haust um nýsköpun og rannsóknir í áliðnaði með þátttöku hátt í 80 fyrirtæja og stofnana.