Lýsing á þörf:

Mikill árangur hefur náðst á skömmum tíma varðandi föngun og endurnýtingu CO2 við jarðvarmavinnslu hér á landi, þá eru einnig sífelldar framfarir í þessum geira á alþjóðlega vísu.  Áliðnaðurinn vill gjarnan draga úr útblæstri CO2 og því áhugavert að skoða hvort þessar aðferðir séu hagkvæmar hér.

Verkefnishugmynd:

Verkefnið þyrfti að taka fyrir ákveðna aðferð og svara eftirfarandi spurningum til þess að hægt væri að átta sig á fýsileika þessarar lausnar. 

Er þetta tæknilega hægt?

Eru réttu aðstæður fyrir hendi?

Eru einhverjar tæknilegar breytingar sem þyrfti til til þess að hægt væri að fanga CO2 í nægilega miklum styrk?

Tengiliður: 

Arthur Guðmundusson, Rio Tinto Ísland, (arthurgu@riotinto.com)

HEF ÁHUGA